หน้าแรก » สินค้า IT » ขายโปรแกรมควบคุมการผลิตจิวเวลรี่

ขายโปรแกรมควบคุมการผลิตจิวเวลรี่

ชนิดประกาศ : ขาย
หมวดประกาศ : สินค้า IT
วันที่ลงประกาศ : 09 Jan 2021
ระยะเวลาสิ้นสุดประกาศ : 08 Jun 2021
เว็บไซต์: http://www.pchin.co.th
ชื่อผู้ลงประกาศ : PChinSoftService
หมายเลขโทรศัพท์: 086-4135638
สถานที่ : สมุทรปราการ
ที่อยู่ : 199/2571 ม.3 ถ.ตำหรุ-บางพลี ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
เข้าชม 66

โปรแกรมผลิต Jewelry  เหมาะสำหรับบริษัทหรือร้านค้าที่ผลิตเครื่องประดับอัญมณี ทั้งที่เป็นงานทอง(Gold)  แพลทินัม(Platinum)  งานเงิน(Silver)  ทั้งงานฝังเพชร(Diamond)  พลอย(Color stone)  มุก  หินสีต่างๆ และอื่นๆ
 
ใช้งานง่าย  สะดวก รวดเร็ว  ถูกต้อง  แม่นยำ  คุ้มค่า 
สามารถทำงานและควบคุมระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สามารถปรับระบบโปรแกรมให้เข้ากับระบบการทำงานของลูกค้าได้อย่างลงตัว

โปรแกรมประกอบด้วยระบบจัดการการผลิต Jewelry  ดังนี้ 

โปรแกรมผลิตจิวเวลรี่
 • รองรับการติดตามการผลิต Jewelry
 • รองรับข้อมูลลูกค้า
 • รองรับข้อมูลโรงงานผลิต , ช่าง
 • รองรับข้อมูลสินค้า
 • รองรับการกำหนดราคาค่าแรงมาตรฐาน
 • รองรับการทำใบเสนอราคา Quotation
 • รองรับการพิมพ์ใบเสนอราคา
 • รองรับการเปิด Order รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
 • รองรับการพิมพ์ใบคำสั่งซื้อจากลูกค้า (Order)
 • รองรับการวางแผนผลิต
 • รองรับการติดตามการผลิต
 • รองรับการสั่งช่างนอกผลิต สั่งโรงงานผลิต (Subcontractor)
 • รองรับการสั่งช่างภายในผลิต
 • รองรับการพิมพ์ใบสั่งงานผลิต
 • รองรับการส่งซ่อมงานเพื่อให้โรงงานผลิตซ่อม
 • รองรับการส่งซ่อมงานเพื่อให้ช่างภายในซ่อม
 • รองรับการรับคืนสินค้าจากโรงงานผลิต
 • รองรับการรับคืนสินค้าจากช่างภายใน
 • รองรับการคำนวณซิ
 • รองรับการคำนวณน้ำหนักทอง เงิน ขาดสุทธิ จากการผลิตของแต่ละโรงงานผลิต
 • รองรับการตัดปริมาณสินค้าจากการส่งออกให้ลูกค้า
 • รองรับการโอนสินค้าเข้าสต๊อก เช่น กรณีผลิตเกิน Order
 • รองรับการคืนเนื้อเงินให้โรงหล่อ
 • รองรับการพิมพ์ใบจ่ายเนื้อเงินให้โรงหล่อ
 • รองรับการคำนวณสรุปค่าแรงที่ต้องจ่ายให้โรงงานผลิตแต่ละราย แต่ละช่วงเวลา เช่น รายเดือน
 • รองรับการพิมพ์ใบจ่ายค่าแรงให้โรงงานผลิตแต่ละราย
 • รองรับการควบคุมสต๊อกวัตถุดิบ  เช่น ทอง  เงิน  เพชร พลอย  ก้อนยาง
 • รองรับข้อมูลวัตถุดิบ
 • รองรับการรับวัตถุดิบเข้าสต๊อก
 • รองรับการจ่ายวัตถุดิบไปผลิต
 • รองรับการคืนวัตถุดิบจากการผลิต
 • รองรับการปรับปรุงสต๊อกวัตถุดิบ
 • รองรับการทำ Invoice
 • รองรับการพิมพ์ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
 • รองรับการควบคุมสต๊อกสินค้า
 • รองรับการปรับปรุงสต๊อกสินค้า
 • รองรับการเก็บข้อมูลค่าแรงช่างภายในเพื่อคิดต้นทุนการผลิต
 • รองรับการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายอื่นๆเพื่อคิดต้นทุนการผลิต
 • สามารถเรียกดูรายงานสรุปปริมาณการขาย  ปริมาณOrder  และปริมาณการส่งออกให้ลูกค้า
 • สามารถเรียกดูรายงานแผนผลิตได้
 • สามารถเรียกดูรายงานเปรียบเทียบแผนผลิตกับการผลิตจริง
 • สามารถเรียกดูรายงานสถานะงาน ว่าผลิตถึงขั้นตอนไหน
 • สามารถเรียกรายงานติดตามการผลิตแบบละเอียด
 • สามารถเรียกดูรายงานงานค้างที่โรงงานผลิตแต่ละรายได้
 • สามารถเรียกดูรายงานงานค้างที่ช่างภายในแต่ละรายได้
 • สามารถเรียกดูรายงานสรุปผลงานช่างภายในแต่ละรายได้
 • สามารถเรียกดูรายงานสต๊อกวัตถุดิบเคลื่อนไหว
 • สามารถเรียกดูรายงานสต๊อกวัตถุดิบคงเหลือ
 • สามารถเรียกดูรายงานสรุปปริมาณเนื้อเงินเพื่อจ่ายคืนโรงหล่อได้
 • สามารถเรียกดูรายงานการสูญเสียทอง เงิน ของช่างภายในได้
 • สามารถเรียกดูรายงานสต๊อกสินค้า
 • สามารถเรียกดูรายงานต้นทุนการผลิตของสินค้าแต่ละแบบ แต่ละ Order ได้
 • สามารถเรียกดูรายงานกำไรขาดทุนได้
 • สามารถเรียกดูกราฟวิเคราะห์การขายได้
 
ระบบรองรับการจัดการสิทธิการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้งานแต่ละคน
 
สนใจติดต่อ: คุณพิรุณลักษณ์ 086-4135638 
E-mail: piroonluk@pchin.co.th
Website: http://www.pchin.co.th
Facebook: https://www.facebook.com/PChinSoft/
Line ID: @kjr6185r
โปรแกรมผลิต Jewelry โปรแกรมควบคุมการผลิตจิวเวลรี่

การติดต่อ

[?]
[?]
[?]
โปรดป้อนตัวอักษรจากภาพดังกล่าวข้างต้น
คลิกที่ภาพเพื่อเปลี่ยนอักษร