หน้าแรก » สินค้า IT » Server » บริการแบบ ออกแบบสินค้า

บริการแบบ ออกแบบสินค้า

ชนิดประกาศ : ขาย
หมวดประกาศ : Server
วันที่ลงประกาศ : 14 Mar 2020
ระยะเวลาสิ้นสุดประกาศ : 11 Aug 2020
ชื่อผู้ลงประกาศ : nddproject
หมายเลขโทรศัพท์: 0819982346
สถานที่ : ลำปาง
ที่อยู่ : 602 maetha
เข้าชม 82
บริการ แบบ และออกแบบผลิตภัณฑ์ เกียวกับฮาร์ทแวร์ อิเลคทรอนิกส์ เพื่อการใช้งาน ในราคาที่เหมาะสม ให้แก่ผู้รับเหมา ช่างบริการ ตลอดถึงท่านที่มีแผนการที่จะผลิตสินค้า เพื่อจำหน่ายเอง เพื่อสามารถควบคุมต้นทุน และความเสียงในด้านการตลาด กรณีที่รับสินค้า หรือนำเข้าสินค้าบางอย่างมาขาย ซึ่งในการนำสินค้าจากแหล่งอื่นๆ มาทำตลาดแล้ว หากสินค้าที่ท่านทำตลาดอยู่ ได้รับความนิยม และแพร่หลายจากฝีมืท่านแล้ว เจ้าของโปรดักซ์ดังกล่าว ก็อาจจะขยายตลาดเอง โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งท่านอีกต่อไป ดังน้ันการผลิตสินค้าได้เอง จึงจำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน
        สนใจติดต่อ NDD.PROJECT
                      www.ndd234.com
                      tel. 081-998-2346

การติดต่อ

[?]
[?]
[?]
โปรดป้อนตัวอักษรจากภาพดังกล่าวข้างต้น
คลิกที่ภาพเพื่อเปลี่ยนอักษร